Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Domů > Dění v obci > Aktuality > Městský úřad Dačice - sociální kurátor

Městský úřad Dačice - sociální kurátor



Sociálního kurátora najdete i na Městském úřadu Dačice

Sociální kurátoři jsou sociální pracovníci, kteří pracují na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Specializují se na sociální práci s cílovou skupinou osob, kterou vymezuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Jedná se o dospělé osoby:

  • které jsou ohrožené sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu,
  • jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností,
  • které splňují podmínky pro pomoc v hmotné nouzi,
  • které nesplňují podmínky pro pomoc v hmotné nouzi, avšak v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků nemůžou úspěšně řešit svoji situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením, jestliže zejména:
  1. jsou propuštěny z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody nebo
  2. jsou po ukončení léčby chorobných závislostí ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti nebo
  3. jsou propuštěny ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo
  4. nemají uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že jsou osobami bez přístřeší nebo
  5. jsou osobami, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

Sociální kurátor pomáhá těmto osobám řešit jejich složitou životní situaci. Spolupracuje s rodinami osob ve výkonu trestu, s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, s městskými úřady, soudy a sociálními službami, jako jsou občanské poradny, azylové domy atd. Poskytuje základní a odborné sociální poradenství. Cílem spolupráce s klientem je navázání socioterapeutického vztahu v zájmu působení na osobnost klienta tak, aby byly upevněny, event. vytvořeny pozitivní vazby k okolí a nedocházelo k jeho sociální izolaci. Sociální kurátoři vykonávají pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením soubor činností zajišťující pomoc a podporu těmto osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevenci sociálního vyloučení.

Pro bližší informace se můžete obrátit přímo na sociálního kurátora MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kancelář č. 209, Mgr. Lada Štěrbová, tel. 384 401 249.

Mgr. Lada Štěrbová
Sociální pracovnice


Fulltextové vyhledávání

25. 7. Jakub

Zítra: Anna

Která z kapel na MOTÁKfestu se Vám líbila nejvíce? Lze hlasovat pro více možností.


14 (7.7%)

26 (14.3%)

20 (11%)

18 (9.9%)

17 (9.3%)

41 (22.5%)

14 (7.7%)

17 (9.3%)

15 (8.2%)

Od 10. 6. 2024 19:59 celkem hlasů: 182

Návštěvnost stránek

336173