Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Obecní úřad > Zákony, vyhlášky a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška - Řád veřejného pohřebiště

12. 7. 2002

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 - Požární řád obce

1. 9. 2007

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

1. 1. 2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu

14. 12. 2016

Organizační řád obce Třebětice

27. 4. 2018

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 - školský obvod mateřské školy

13. 7. 2018

Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o odpadech

11. 1. 2019

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách