Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Obecní úřad > Zákony, vyhlášky a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška - Řád veřejného pohřebiště

12. 7. 2002

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 - Požární řád obce

1. 9. 2007

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

1. 1. 2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu

14. 12. 2016

Organizační řád obce Třebětice

27. 4. 2018

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 - školský obvod mateřské školy

13. 7. 2018

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o odpadech

2. 1. 2020

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
Usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 72/2012 Sb. Změny v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, od 12. 3. 2012
Zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
Zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
Zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
Zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech

Zákon č. 110/2019 Sb.

O zpracování osobních údajů

Zákon č. 137/2006 Sb.

O veřejných zakázkách

 

9. 4. Dušan

Zítra: Darja
Udrží se na jaře naše "áčko" v 1. B třídě?
a) Rozhodně ano
  
 39
b) Spíše ano
  
 17
c) Je to padesát na padesát
  
 13
d) Spíše ne
  
 10
e) Rozhodně ne
  
 25

Která maska se Vám letos líbila nejvíce? Můžete zvolit i více možností.Od 15. 2. 2020 23:43 celkem hlasů: 126

Návštěvnost stránek

200833