Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Dění v obci > Aktuality

Aktuality


Respirátory

Respirátory k dispozici v obchoděOd 26. února 2021 jsou v některých prostorách (obchody, úřady, zdravotnická zařízení, prostředky hromadné dopravy) povinné respirátory.

Obec proto občanům v případě potřeby nabízí bezplatně jedno balení respirátorů na osobu (2 ks), které si lze vyzvednout v místním obchodě se smíšeným zbožím.


Publikováno 26. 2. 2021 15:35

Nouzový stav do 28. 3. 2021

Od soboty 27. února bude na území České republiky platit nový nouzový stav. Vláda jej na mimořádném jednání v pátek 26. února 2021 vyhlásila na 30 dnů, tj. do 28. března.

Zároveň přistoupila ke zpřísnění některých krizových opatření a znovu vyhlásila ta, která platila doposud.

Důvodem je velmi špatná epidemická situace způsobená především rychlým šířením tzv. britské mutace koronaviru SARS CoV-2 a potvrzeným výskytem velmi nebezpečné jihoafrické mutace. Dále pak kritická situace ve zdravotnických zařízeních, která jsou přetížena náporem těžkých případů.

Celá tisková zpráva z 26. 2. 2021 - ZDE

Vyhlášení nového nouzového stavu od  27. 2. 2021 - ZDE

Krizové opatření č. 197 (maloobchod, služby a hromadné akce) od 27. 2. 2021 - ZDE

Krizové opatření č. 198 (volný pohyb osob) od 27. 2. 2021 - ZDE

Krizové opatření č. 199 (orgány veřejné moci a správní orgány) od 27. 2. 2021 - ZDE

Krizové opatření č. 200 (školy a školská zařízení) od 27. 2. 2021- ZDE

Krizové opatření č. 216 (omezení volného pohybu osob) od 1. 3. 2021 - ZDE

Krizové opatření č. 217 - (maloobchod, služby a hromadné akce) od 1. 3. 2021 - ZDE

Mimořádné opatření MZČR (nařízení izolace a karantény) od 1. 3. 2021 - ZDE

Mimořádné opatření MZČR (nošení ochranných prostředků dýchacích cest) od 1. 3. 2021 - ZDE

Ochranné opatření (omezení překročení státní hranice ČR) od 1. 3. 2021 - ZDE

Formuláře k tisku

Potvrzení zaměstnavatele pro cesty do místa výkonu práce (vzor) - ZDE

Čestné prohlášení - důvod opuštění místa trvalého pobytu (vzor) - ZDE

Formulář pro cesty mimo okres (vzor) - ZDE

Weby

Aktuálně o koronaviru - ZDE

Protiepidemický systém (PES) - ZDE


Publikováno 14. 2. 2021 18:52

Ombudsman dětem

Ombudsman dětemOmbudsman dětem


Publikováno 2. 2. 2021 20:20

Pomoc s registrací k očkování proti koronaviru

Průtahy v očkování proti koronaviru

Bezplatná linka pro seniory - pomoc s registrací k očkování proti COVID-19

Jihočeský kraj spustil bezplatnou telefonickou linku pro seniory. Na čísle 800 100 450 získají informace o očkování proti nemoci covidu-19. Pracovníci jim pomohou s vyplněním registračního formuláře, výběrem očkovacího centra a objednáním termínu na očkování. Linka je v provozu v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Více informací - ZDE

Dle původního plánu měl být registrační systém k očkování proti koronaviru od 1. února spuštěn pro všechny občany; resp. pro lidi pod 80 let či chronicky nemocné. Jak ale dnes oznámil premiér Andrej Babiš, registrační systém k očkování pro lidi pod 80 let či nemocné pacienty se zatím otvírat nebude. Brání tomu nedostatek vakcín.

„My určitě nebudeme otevírat nějaké nové registrace, myslím kategorie občanů, protože zkrátka tuto kategorii (nad 80 let) budeme očkovat dlouho... Aspoň za mě není žádný plán, že bychom otevírali nějaké nové věkové kategorie z hlediska očkování. Chybí nám vakcíny, tak jako chybí v celé Evropě," uvedl Babiš.

Více se dočtete - ZDE


Publikováno 24. 1. 2021 13:23

Drůbeží zásilková služba až do domu

Drůbeží zásilková služba až do domuDrůbeží zásilková služba nabízí dovoz drůbeže (kuřice, chovní kohoutci, brojleři, kačeny, husy, krůty atd.) až do domu.

Dovoz zdarma při objednávce min. za 1000 Kč (jinak dopravné 150 Kč).

Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, Dušejov 588 05; info@prodej-drubeze.cz; tel. 567 212 754, 567 214 502, mobil 731 701 331, 734 833 158 (ne SMS) po-pá: 7-15 hod.

Ceník a rozpis prodeje na rok 2021 - ZDE


Publikováno 19. 1. 2021 19:14

Očkování proti koronaviru

Očkování proti koronaviruProč se nechat očkovat?

Více informací - ZDE


Publikováno 17. 1. 2021 10:21

Bezplatné užití dálnice - info odboru sociálních věcí

Bezplatné užití dálnice pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P
po zavedení elektronické dálniční známky

Od ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která zavádí elektronickou dálniční známku a také nově upravuje osvobození od zpoplatnění pozemních komunikací.

V této souvislosti evidujeme zvýšený počet dotazů držitelů průkazů ZTP a ZTP/P k dané problematice. Ti se na našem odboru při vystavování parkovacích průkazů informují, jak mají v letošním roce postupovat v případě, že využijí zpoplatněné pozemní komunikace (typicky dálnice).

Nejprve je nutné si vysvětlit, že osvobození od poplatku se neváže na parkovací průkaz, ale na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. Označení vozidla parkovacím průkazem (obvykle za čelním sklem) však významně snižuje riziko zbytečného zastavování vozu a silničních kontrol.

Výše uvedený zákon v § 20a odst. 1 písm. h) doslova uvádí: „Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, nebo průkazu ZTP/P, pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.“

Vozidla, která splní následující podmínky, jsou od poplatku osvobozena automaticky:

  1. osoba se zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, se nachází ve vozidle,
  2. provozovatelem silničního motorového vozidla je buď sama osoba se zdravotním postižením nebo osoba jí blízká.

Nově se osvobození od poplatku vztahuje též na držitele průkazu ZTP, kteří jsou postiženi úplnou nebo praktickou hluchotou.

Touto problematikou se podrobně zabývá Národní rada osob se zdravotním postižením, která na svých internetových stránkách www.nrzp.cz poskytuje bezplatné poradenství. Její legislativní odbor zpracoval poměrně podrobné stanovisko, které naleznete jako informaci č. 92/2020. Mimo jiné vyvrací obavy z toho, že v roce 2021 budou držitelé průkazů ZTP a ZTP/P častěji zastavováni, kontrolováni, případně pokutováni, protože je elektronický systém vyhodnotí jako neoprávněné uživatele komunikace. Podle informací Národní rady osob se zdravotním postižením by měla být kontrola prováděna Celní správou, a to vizuálně. Probíhají jednání, jakým způsobem bude problematika upravena pro rok 2022.

Další informace k elektronickým dálničním známkám naleznete na internetových stránkách www.edalnice.cz.

Irena Vašíčková
sociální pracovnice


Publikováno 15. 1. 2021 20:06

Pěstounská péče (2. část) - info odboru sociálních věcí

Pěstounská péče (2. část)

Minule jsme vás informovali o pěstounské péči obecně, dnes se zaměříme na její jednotlivé formy.

V praxi rozlišujeme dva základní typy pěstounské péče:

1) Individuální – probíhá v běžném rodinném prostředí. Do této péče spadá především pěstounská péče „klasická“ a příbuzenská.

V pěstounské péči „klasické“ je dítě svěřeno do péče cizích osob. Pěstouni mnohdy již své děti mají, nehledají tak naplnění svých rodičovských rolí. Pěstouni se především snaží dítěti pomoci v jeho nastalé situaci.

Individuální pěstounská péče nemusí být vždy péčí cizích osob. Může jít i o zaopatření dítěte v rámci rodiny a jedná se o pěstounskou péči příbuzenskou. Vychovateli dítěte bývají prarodiče nebo jiní příbuzní.

2) Skupinová – jedná se o tzv. velké pěstounské rodiny, kde je v péči kromě vlastních biologických dětí ještě několik dalších dětí, většinou velké sourozenecké skupiny.

Formou skupinové pěstounské péče jsou také například SOS dětské vesničky, kde se pečuje o skupinu dětí v nějakém pevně stanoveném seskupení s danými pravidly – v SOS vesničkách je např. pravidlem, že o děti pečují pouze ženy („tety“).

Zvláštní formou pěstounské péče, kterou novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. (v platnosti od 1. 6. 2006) zařadila do systému náhradní rodinné péče, je tzv. „Přechodná pěstounská péče“ (dále jen PPP). Zvláštní pozornosti se tato PPP dočkala až s přijetím novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která vešla v platnost 1. 1. 2013.

Soud může na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřit dítě do PPP osobám zařazeným v evidenci vedené krajským úřadem:

  • na dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat (z důvodů zdravotních, výkonu trestu odnětí svobody a dalších). Po uplynutí této doby může dát rodič souhlas s osvojením (souhlas s osvojením lze dát nejdříve šest týdnů po porodu, jde tedy o novorozence, u kterých se čeká na souhlas rodičů s osvojením);
  • na dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že tu není třeba souhlasu rodičů k osvojení (§ 821 občanského zákoníku). Zde se jedná o děti, o něž rodič zjevně nemá zájem. Nezájem o dítě ze strany rodiče se považuje za zjevný, trvá-li alespoň tři měsíce od posledního projeveného opravdového zájmu. Nelze-li však v chování rodiče spatřovat hrubé porušování jeho povinností, je třeba, aby byl rodič poučen orgánem sociálně-právní ochrany dětí o možných důsledcích svého chování a aby od takovéhoto poučení uplynuly alespoň tři měsíce. O splnění podmínek, zda rodič nejeví o dítě zájem, rozhoduje soud na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí jako opatrovníka dítěte, popřípadě na návrh rodiče.

Svěření dítěte do PPP může nařídit soud předběžným opatřením na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle jeden rok. To neplatí v případě, že jsou do pěstounské péče téhož pěstouna svěřeni sourozenci dítěte, kteří byli do této péče svěřeni později, ne však na dobu delší, než po kterou má trvat pěstounská péče u sourozence, jenž byl do pěstounské péče na přechodnou dobu témuž pěstounovi svěřen jako poslední.

Krajský úřad vede pro účely zajištění pěstounské péče pro dítě na přechodnou dobu evidenci osob, které mohou pěstounskou péči po přechodnou dobu vykonávat. Osoby vedené v evidenci musí být připraveny přijmout v případě potřeby dítě do pěstounské péče, za což jim náleží pravidelná měsíční odměna pěstouna.

Pro bližší informace či dotazy se můžete obrátit na odbor sociálních věcí na adrese: Měú Dačice, Neulingerova 151/I, kontaktní telefon: 384 401 257 nebo 384 401 252.

Příště se podíváme na proces zařazování žadatele o pěstounskou péči do evidence.

Jindra Jelínková, DiS.
odbor sociálních věcí


Publikováno 15. 1. 2021 19:59

Možnost tisku na OÚ

S ohledem na probíhající distanční výuku na školách Možnost tisku na OÚnabízíme možnost zdarma vytisknout materiály k výuce na obecním úřadě. V případě zájmu kontaktujte místostarostu Pavla Chalupu na tel. 721 277 230.


Publikováno 12. 1. 2021 19:26

Rozšíření veřejného osvětlení za podpory Jihočeského kraje

Logo Jihočeského krajeNa přelomu listopadu a prosince loňského roku byl v Třeběticích realizován projekt „Rozšíření veřejného osvětlení – I. etapa; Výměna svítidel“, díky němuž došlo k rozšíření veřejného osvětlení v části Josefská a k výměně nefunkčních svítidel na návsi. Projekt realizovala firma Jemnická stavba, a.s. 

Celkové výdaje činily 443 170 Kč. Obec Třebětice získala na realizaci projektu dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova v celkové výši 265 000 Kč

Nové osvětlení v části Josefská 2020 Nové osvětlení v části Josefská 2020


Publikováno 11. 1. 2021 20:03


4. 3. Stela

Zítra: Kazimír

Očekávali jste takový vstup našeho "áčka" do nové sezóny?Od 25. 8. 2020 17:32 celkem hlasů: 27

Návštěvnost stránek

222671